สไลต์

13 09 2008

ทดลอง

Advertisements
ตัวอักษรไทย

13 09 2008

วิธีเขียนตัวอักษร

มหกรรมรักการอ่าน

4 09 2008

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธาศัย  จัดงานมหกรรมรักการอ่าน

ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2551ที่อิมแพค เมืองทองธานี  มีการจัดนิทรรศการของ

กศน.ทั่วประเทศ  และมีสำนักพิมพ์ต่างๆ เกือบทุกสำนักมาออกร้านจำหน่ายหนังสือมากมาย

ในราคาพิเศษ แต่มีก็มีคนสนใจไม่มากไม่เหมือนงานสัปดาห์หนังสือ 

ใครที่สนใจจะซื้อหนังสือน่าไปมากจะบอกให้

การทำความดี

3 09 2008

วันนี้เขียนสมุดทำความดีของข้าราชการ